PRE RODIČOV

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Čo všetko potrebuje dieťa vedieť pri nástupe do MŠ , kedy je pripravené a ako mu môžu pomocť rodičia.

ZÁPIS

Prečítajte si informácie o zápise do MŠ

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

Čo všetko potrebuje dieťa vedieť pri nástupe do ZŠ. kedy je pripravené a ako mu môžu pomôcť rodičia.

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MŠ

NÁSTUP DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY A JEHO ADAPTÁCIA

Prechod z rodinného prostredia do materskej školy je veľká a významná  zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Neadaptuje sa len dieťa, ale aj rodičia vstupujú do novej role – stávajú sa rodičmi škôlkara.

 

Veľmi dôležité je vnútorné nastavenie rodičov, pretože ho bude cítiť aj ich dieťa. Pokiaľ dieťa bude odovzdávať vyrovnaná mama, otec, ktorí sú presvedčení o tom, že nástup dieťaťa do MŠ je správnym rozhodnutím, oveľa skôr sa s novým prostredím a zmenou vyrovná i dieťa. Pokiaľ však rodičia od začiatku o tomto rozhodnutí pochybujú, nedôverujú MŠ, alebo majú veľké obavy, dieťa to vycíti a bude sa viac báť i ono…

Ako môžu rodičia dieťaťu uľahčiť adaptáciu v MŠ:

 • Ešte pred nástupom do škôlky by mal rodič s dieťaťom odlúčenie trénovať. Príležitostné odlúčenia dajú dieťaťu istotu, že sa rodičia V dohodnutom čase vrátia.

– Vhodné je dieťa na nástup do MŠ pripravovať, rozprávať mu o škôlke, o pani učiteľkách, ísť sa do škôlky pozrieť, prípadne sa okolo škôlky aspoň prechádzať.

-Veľký dôraz kladieme na adaptáciu dieťaťa – naša MŠ umožňuje postupné privykanie si dieťaťa na nové prostredie škôlky, spočiatku len hodina, ktorá sa postupne predlžuje až na celý deň.. Najlepšie privykanie je už počas letnej prázdninovej činnosti, kde sa dieťa postupne zoznámi so školským prostredím a s pani učiteľkami a v septembri už prichádza do známeho prostredia.Ideálne je, ak prvýkrát alebo prvé dni chodí s dieťaťom do škôlky na krátky čas i rodič.

-Odporúčame, aby dieťa vedelo, čo robí rodič  počas doby, keď je dieťa v škôlke. Je potrebné to dieťaťu veku primeraným spôsobom vysvetliť.  Vhodné je, keď to vie aj učiteľka v škôlke, aby dieťa uistila: „Áno, maminka je v práci.“ „Išla na nákupy“ a pod.

Lúčenie s dieťaťom má byť krátke. Predlžovanie času desiatym objatím a dvanástou pusou iba zbytočne zhoršuje situáciu. Detičky sa často upokoja do minúty, len čo rodič zavrie dvere, aj keď je to pre rodiča, ktorý bol svedkom obrovského plaču pri lúčení, až neuveriteľné. Je vhodné mať spoločný rituál lúčenia sa – jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou a rodič by mal odísť, v žiadnom prípade sa netreba vracať späť. Dlhé lúčenie totiž dieťa zneisťuje, pretože zvláštne správanie maminky iba utvrdzuje strach dieťaťa.

 • Vhodné je, ak má dieťa so sebou nejaký predmet z domu – obľúbenú  hračku, maminu šatku, alebo čosi, čo bude môcť mať pri sebe  a poskytne mu akúsi známu istotu.

– Rodičia by mali najmä v prvé dni vyzdvihovať dieťa zo škôlky čo najskôr, lebo nové deti ťažko znášajú, keď ostatní kamaráti už idú domov a ich rodič stále neprichádza. Najdôležitejšie je, aby rodič chodil v presne dohodnutom čase, aj keď to iste niekedy bude náročné. Dieťaťu to výrazne pomôže! 

Proces adaptácie trvá niekoľko týždňov až mesiacov. U detí je možné pozorovať zmeny v správaní, môžu byť unavenejšie, citlivejšie či mrzutejšie. Dieťa býva v škôlke málo výrečné a kontaktné voči svojmu okoliu a snaží sa spracovať všetky podnety zo svojho okolia. V tomto období sa väčšinou nechce ani hrať a nechutí mu jesť, nakoľko je vo veľkom strese. Je to pochopiteľné, pretože nástup do materskej školy neznamená len odlúčenie od rodičov, ale aj budovanie si vzťahu a dôvery k učiteľke, zvyknutie si na nový režim a nové pravidlá a v neposlednom rade vybudovanie si pozície v kolektíve.

 

Čo nikdy nerobiť:

 • Nestanovujte si žiadny limit a neporovnávajte vaše dieťa s inými! Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné. Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či teatrálne záchvaty vôbec nemajú. U iných sa objavia na pár dní a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Veľakrát sa stáva, že dieťa v prvých dňoch, resp. týždňov nastúpi do škôlky bezproblémov (tak si rodič povie: ,,Nechám ho v škôlke už na celý deň“…) a po nejakom čase dieťa začne vzdorovať a odmieta chodiť do škôlky. Preto je tu veľmi dôležitá adaptačná doba v prvých týždňoch.
 • Nikdy sa dieťaťu škôlkou nevyhrážajte! Nie je správne hovoriť dieťaťu: ,,…Ak nebudeš dobrý pôjdeš do škôlky! Ak to nespapáš pôjdeš do škôlky! A pod….“
 • Snažte sa dochádzku neprerušovať! To znamená, že dochádzka dieťať by nemala vyzerať takto: ,,…jeden deň je v škôlke, štyri dni je doma a pod“. Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca.  Musíte vydržať, lebo  sa tým ocitnete na úplnom začiatku.
 •  

Nakoniec si však zvykne a vy budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli. 

 

RODIČ

Všeobecné informácie

 

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla medzi 6:00 a 8:00 hodinou. Prevezme ho spravidla do 16:30 hodiny. Spôsob dochádzky a stravovania dohodne rodič s riaditeľkou školy alebo je pani učiteľkou. V prípade ak bude vaše dieťa vyberať zo škôlky niekto iní ako rodič je nutné vypísať splnomocnenie (v sekcii tlačiva) a odovzdať ho pani učiteľke. Na jedno splnomocnenie môžete vypísať aj viaceré osoby a deti staršie ako 10 rokov.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí (napr. Aby neobmedzil pobyt voku detí a pod.), a aby dieťa malo zabezpečenú stravu.

Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnúť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nieje vhodný na prijatie do materskej školy.

Ak rodič nenahlási stravu dieťaťa do 8:00 hodiny, dieťa bude zo stravovania automatický odhlásené z daného dňa. 

V prípade akejkoľvek zmeny v evidencii dieťaťa (zmena tel. čísla, zmena adresy, zmena zdr. poisťovne, zmena zdr. stavu dieťaťa,…) je potrebné to čo najskôr oznámiť triednej učiteľke.

Dieťa je potrebné obúvať a obliekať primerane počasiu. Vždy rodič necháva náhradné oblečenie v skrinke dieťaťa.

 

ZOZNAM POTRIEB DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

 • kópia zdravotného preukazu dieťaťa
 • papučky (nie šľapky)
 • pyžamko
 • náhradné oblečenie do skrinky, plienkované deti aj plienky a vlhčené obrúsky.
 • pohárik na pitný režim (nie plastový) označený menom

Tie deti, ktoré k nám chodia už viac ako 1 rok, si nosia 1x za pol rok aj

 • zubnú pastu a kefku,
 • 4 KS toaletného papiera,
 • 1 balenie hygienických vreckoviek (môžu byť aj vyťahovacie z krabičky).

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

 Jemná motorika a grafomotorika 

 •  krčiť, skladať, strihať, lepiť, ohýbať rôzne druhy materiálov – najmä papier – vytvárať rôzne manuálne činnosti zamerané na drobnú prácu s rukami, kde dochádza ku koordinácií rúk. Kreatívne činnosti; 
 •  graficky zaznamenávať pohyb vychádzajúci z (kreslenie do voľného priestoru rukou): 

a) ramenného kĺbu /kývanie, mletie, húpanie…) 

b) zápästia (cestičky, dážď, dym…) 

c) dlane a prstov (lomená línia, vlnovka, ležatá osmička a fiktívne písmo…); 

 •  modelovať, pracovať s plastelínou a formovať rôzne figúry; 
 •  tvoriť zložitejšie priestorové formy (maketa stromov, domov, zvierat a pod.); 
 • strihanie – vystrihovať čo najpresnejšie jednoduché obrázky, geometrické tvary (rovnú, šikmú a kruhovú líniu); rozcvička detskej ruky: 

a) vydávať zvuky prstami – pokus o lúskanie, klopanie prstov o stôl a o dlaň (napodobniť zvuk ďatľa o drevo, zvuk dažďa, hra na klavíri – skúšať rôzny rytmus a pod.); 

b) vymýšľať rôzne tvary a pomocou postavenia prstov alebo rúk znázorniť pohyb, postavu, objekt – napr. okienko, ďalekohľad, strieška, malá lopta, otvor pre veveričkin domček, hniezdo a pod.; 

c) navliekanie šnúrky, zaväzovanie šnúrky, navliekanie korálok na šnúrku, vytvoriť reťaz z kancelárskych spiniek, namotávať motúz na šnúrku, zapletanie vrkoča; 

d) skladanie z papiera rôznych motívov – inšpirácia v kreatívnych knihách a na internete. 

 • vyfarbovanie – omaľovávanky alebo rodič sám predkreslí geometrické tvary, jednoduché obrázky a dieťa ich vymaľuje; 
 • samostatné kreslenie – v čo najväčšej miere vedieme dieťa ku kresleniu, voľnej kresbe alebo kreslenie podľa námetu. Kreslenie by malo podnecovať kreativitu a samostatnosť dieťaťa, farebné prevedenie sa vôbec nemusí podobať na reálny objekt – dieťa má bohatú fantáziu a je potrebné podporovať ju. Dieťa je potrebné pozitívne ohodnotiť aj keď jeho kresba nie je podľa našich predstáv – zvyšuje sa tak motivácia dieťaťa, aj toho menej šikovného v tejto oblasti; 
 • zaraďovať aktivity zamerané na precvičovanie počiatočného písania (dolný a horný oblúk vlnovky, kopčeky, slučky, hadovky,…); 
 • zhotovenie papierových hračiek, vystrihovanie častí tela, ich výroba a lepenie – podporuje priestorové vnímanie u detí. 

materiál CPPPaP Ružomberok 2 

Vizuálne vnímanie a rozlišovanie 

 •  technicky správne konštruovať z rôznych veku primeraných stavebníc – aj stavebnice z menších dielov (lego, kocky, skladačky, puzzle) – v aktivite je správne rozvíjať chlapcov aj dievčatá – vytvára sa tak zmysel pre technické vnímanie; 
 •  využívať rôzne materiály napr. odpadové na zhotovenie rôznych figúr (priestorové, ale aj 2D); vytvárať spoločne s rodičom dekoratívne prvky do domácnosti, nechať sa podmaniť fantáziou dieťaťa – prejaviť dieťaťu ocenenie; 
 • pozorne zrakom vnímať a čo najpresnejšie pozorovať okolie s cieľom rozvíjať pozorovacie schopnosti – ,,čo vidíme z okna?“ – popis situácií, vnímať menšie detaily v blízkosti zorného poľa, ale aj v diaľke, vnímať rozdiely vo veľkosti budov, psov, ľudí, vnímať farebnosť okolia, listy na stromoch, značky na autách, oblečenie ľudí, farebnosť budov a chodníkov a pod. S dieťaťom o tom čo najviac komunikovať, nechať ho samostatne opisovať okolie a pod.; Hra sa dá spočiatku realizovať formou striedania rodič – dieťa – popísanie okolia; Hra je vhodná na realizáciu doma aj von; 
 • ,,Čo chýba na obrázku?“ – úlohou dieťaťa je postrehnúť časť, ktorá na obrázku chýba (chýbajúca ručička na budíku, noha stoličky, kľučka na dverách , koleso na aute); obrázky si môže rodič nakresliť aj samostatne; 
 • skladanie rozstrihaných obrázkov. Môžeme použiť známe obrázky, pohľadnice. Tie rozstriháme spočiatku na menší počet /2-3/ kúskov, neskôr na väčší počet /6/kúskov. Kúsky zamiešame, dieťa z nich skladá obrázok. Postupne prechádzame ku skladaniu skladačiek typu „Puzzle“, najprv drevených alebo plastových, postupne jednoduchších papierových. 
 •  obkresľovanie obrázkov – dieťa musí čo najpresnejšie obkresľovať tvary predlohy; 
 • rozlišovanie tvaru a veľkosti – triedenie gombíkov, skrutiek, sponiek a pod. podľa veľkosti, potom podľa farby. Usporiadanie od najväčších po najmenšie a naopak. Rodič si sám zadáva princíp triedenia. 
 •  vyhľadávanie predmetov v miestnosti – podľa farby, tvaru, materiálu, veľkosti, napr. „Povedz, čo je v miestnosti z dreva, z látky…, čo je zelené, červené…, čo je malé…“.. 
 •  vyhľadávanie a rozlišovanie predmetov podľa veľkosti, farby tvaru: do krabice od topánok nasypeme gombíky – dieťa na dve kôpky rozdelí malé i veľké, potom vyhľadáva najmenší alebo najväčší gombík, potom ich triedi do skupiniek podľa farby, tvaru. Takto môžeme triediť aj geometrické tvary. Predmety môžeme rozdeliť aj podľa rôzneho materiálu –drevené, plastové, kovové, látkové; 
 •  skladanie obrázkov zo zápaliek alebo špajdlí. Skladáme jednoduché obrázky /domček, vláčik…/. Môžeme postupovať podľa vzoru, podľa diktátu a samostatne, alebo vopred pripraviť obrázky, v ktorých bude jedna zápalka chýbať a dieťa ju bude mať za úlohu doplniť; 
 • vyhľadávanie dvojíc rovnakých obrázkov. Použijeme rôzne druhy hry „Pexeso“. Začíname s vyhľadávaním 3-6 dvojíc, postupne pridávame. Použiť môžeme aj kartovú hru „Čierny Peter“; 
 •  spájanie rovnakých prvkov na obrázku čiarou. Deti spoja čiarou napr. skupinu hrušiek, jabĺčok, geometrické tvary, prípadne písmenká; 
 •  škrtanie rozdielnych prvkov na obrázku. Deti škrtajú prvok, ktorý sa do obrázku nehodí – prvky používame najskôr v rade, potom „rozhádzané“ na obrázku. Napr. v skupine psov odlíšime mačku; 
 •  hľadanie rozdielov na dvoch zdanlivo rovnakých obrázkoch – najprv jednoduchších, potom zložitejších. Vyhľadávanie, čo sa na obrázkoch zmenilo? Čo chýba? Čo je najviac?; 
 • hľadanie cesty bludiskom; 
 •  nedokreslené obrázky – dieťa hovorí, čo na obrázkoch chýba, prípadne to dokreslí. Spočiatku použijeme úplný vzor, ktorý potom zakryjeme a ukážeme nedokreslený, potom ukazujeme už len nedokreslené obrázky bez ukazovania úplného vzoru. 

materiál CPPPaP Ružomberok 3 

Cvičenia na rozvoj zrakovej pamäte 

Deti s poruchou zrakovej pamäte obyčajne mávajú problémy pri zapamätávaní a vybavení zrakových podnetov – hlavne v správnom poradí. Dieťa nie je schopné zapamätať si poradie predmetov, písmen v slovách, čísel v čísle alebo slov vo vete, ktorú videlo. Často sa pridružuje aj nedostatok priestorových predstáv a výsledkom je trápenie s čítaním. 

 • Položíme pred dieťa niekoľko predmetov. Po chvíli ich zakryjeme a jednu vec zoberieme, dieťa má určiť čo chýba; 
 •  zoradíme niekoľko obrázkov, predmetov, písmen alebo číslic v určitom poradí. Keď si ich dieťa obzrie, otočí sa a my niektoré predmety vymeníme. Jeho úlohou je spoznať všetky zmeny. Po čase môžeme zvýšiť počet predmetov a robiť menej nápadné zmeny; 
 •  hráme s dieťaťom hry s kartami založené na zapamätávaní si čísel, písmen alebo znakov, napr. kvarteto; 
 •  počas jazdy autom si dieťa skúša zapamätať poradie písmen a čísel na ŠPZ iných vozidiel. Pokiaľ si ich dokáže zapamätať určitý počet, dostane malú odmenu ; 
 •  dieťa sa chvíľu pozerá von oknom a pozoruje okolie. Potom mu dáme nakresliť/napísať tri veci, ktoré videlo. Neskôr počet vecí zvyšujeme. 

Rozvoj priestorovej a pravoľavej orientácie: 

cvičíme pojmy: hore – dole – v strede 

vpredu – vzadu – v strede 

vpravo – vľavo 

 •  Dieťaťu vysvetlíme dané pojmy, k osvojeniu pojmov vedieme dieťa napr. pri kreslení (nakresli slniečko hore, domček dolu), využívame manipuláciu s bežnými predmetmi ( pri ukladaní hračiek- bábika je vpredu, „polož topánky pod lavičku“, otázky typu- čo sa nachádza hore, dolu, nad stolom..); 
 •  Cvičíme najprv na predmetoch, potom obrázkoch, nakoniec na vlastnom tele druhej osoby (napr. „čo je vpravo/vľavo od domčeku, zdvihni pravú ruku, ľavú nohu, urob dva kroky dozadu, ukáž, kde mám ja pravú ruku, mrkni na mňa ľavým okom“); 
 • Hry v priestore (pohyby podľa pokynov, napr. polož kocku vpravo/vľavo od…., choď po ceste vpravo/vľavo, odkiaľ vychádza zvuk, sprava alebo zľava?.….). 

materiál CPPPaP Ružomberok 4 

Rozvoj koncentrácie pozornosti 

 •  využívať pracovné listy pre predškolský vek na rozvoj koncentrácie pozornosti (Šimonove pracovné listy, kuliferdo a pod.); 
 •  podporovať dieťa vo výdrži pri činnosti, nezamestnávať ho inými činnosťami ak je zaujatý hrou alebo úlohou; 
 •  dodržiavať pravidelný režim, vhodný čas spánku a odpočinku, nezaťažovať nervovú sústavu dieťaťa pozeraním televízie, počítaču a tabletu pred spaním. Preferovať večerné čítanie rozprávok; 
 • dodržiavať správnu životosprávu, obmedziť sladké potraviny a cukry, ktoré spôsobujú nadmernú aktivitu a roztržitosť u deti. 

Rozvoj myslenia 

 •  triedenie predmetov podľa znakov – farby, tvaru, veľkosti, materiálu; 
 •  hľadanie protikladov – malý – veľký, biely – čierny, svetlý – tmavý; 
 •  rozoznávanie, čo je správne a čo nie (Dieťaťu hovoríme pravdivé aj nepravdivé krátke vety a ono sa snaží určiť, čo je správne a čo je nesprávne. Napr.: „ Pomaranč je sladší než citrón“, „Auto je rýchlejšie ako bicykel“, „Mačka je menšia ako myš“.);….. 

Rozvoj matematických predstáv 

 •  cvičenia na chápanie množstva na základe porovnávania a zrakového odhadu (viac-menej); 
 •  mechanicky napočítať v obore do 10; 
 •  cvičenia na pochopenie pojmu číslo – množstvo; 
 •  určovanie poradia a precvičenie radových čísloviek ako aj pojmov: prvý, druhý, posledný,…; 
 •  cvičenia na sčítanie a odčítanie – manipulácia s rôznymi hračkami, predmetmi alebo obrázkovými kartičkami, tieto veci buď sčitovať alebo odčitovať, napr.: „Koľko máš áut? (Štyri) Pridám Ti k nim dve. Koľko ich máš teraz spolu?“,…. 

materiál CPPPaP Ružomberok 5 

Hry a cvičenia orientované na rozvíjanie komunikačných schopností: 

 •  rozprávanie a rozhovory na zaujímavé témy, ktorých podstatou je vyjadriť svoje zážitky,… 

Cvičenia na rozvoj slovnej zásoby 

 •  Na čo to je?“ Deťom ukazujeme predmety, obrázky, alebo hovoríme názvy vecí a oni nám odpovedajú, k čomu ich používame (kôš, kľúč, kladivo). Používame aj slová, ktoré majú viac významov (kohútik, oko). 

Čo som urobil?“ Predvedieme dieťaťu niekoľko pohybov, dieťa popíše, čo som urobil. Ako?“ 

Tvoríme metafory. Hovoríme deťom vety typu: Sladký ako …, Studený ako …., Horký ako…., Dieťa dopĺňa vlastné slová. 

 •  Nový dom“ Rozprávame sa s deťmi, ako by si predstavovali nový dom, školu, kde budú chodiť. 

Rozvoj sluchovej krátkodobej – dlhodobej pamäte 

 •  nácvik riekaniek, básničiek, pesničiek; 
 •  zapamätávanie si skupiny slov, číslic a pod… 

Rozvoj sluchového vnímania 

 • Rozoznávanie zvukov. Dieťaťu najprv predvedieme niekoľko zvukov, ktoré sa vydávajú pri určitých činnostiach (napr. strihanie alebo trhanie papieru, cinkot mince, listovanie knižky, tečúca voda), potom mu zaviažeme oči a znovu predvádzame tie isté činnosti – dieťa podľa zvuku háda, o aký zvuk ide. Cvičiť rozoznávanie zvukov môžeme aj v meste, v prírode (zvuk auta, štekot psa, spev vtákov, šumenie lesa…). 
 •  Rytmické cvičenia. Tlieskanie, dupkanie riekaniek, piesní. Nenáročné vytlieskavanie jednoduchých slov (do-ma, vo-zí,…). Dieťa najprv opakuje po vás, potom sa snaží tlieskať samostatne. Predvádzame rytmus, ktorý dieťa napodobňuje – ťukanie ceruzkou, klepkaním prstov, palicou, tlieskaním, pískaním, hrou na Orfove nástroje. 

materiál CPPPaP Ružomberok 6 

Rozvoj fonematického uvedomovania 

(hlásková diferenciácia na základe sluchového vnímania) 

 •  Cvičenie na rozoznávanie hlások na začiatku slova („Uhádni na aké písmenko sa začína slovo pes“; „Čo počuješ na začiatku slova dom?“; „Nájdi obrázok zvieratka alebo veci, ktorá sa začína na „z“,…..) Postupujeme od spoluhlások k samohláskam. Môžeme slovo spojiť s obrázkom. 
 •  Cvičenia na rozoznávanie hlások na konci slova. Po zvládnutí môžeme hrať stolový futbal na poslednú hlásku. Pes –slon –nos – sova – auto. 
 •  Cvičenia na rozlišovanie hlások vo dvojiciach podobných slov. (“Čo majú na začiatku slova les-pes, los-nos“). 
 • Cvičenia na lokalizáciu hlásky. (“Co počuješ v strede slova nos, les, pes, ucho, oko, krk? Čo na začiatku? Čo na konci?“) 
 •  Postupne skúšať aj rozloženie jednoduchých slov na hlásky: p-e-s, d-o-m, l-e-s,…. 

Rozvoj verbálno – akustickej diferenciácie a akustickej pozornosti 

 •  zistiť rozdiely vo dvojiciach podobne znejúcich zmysluplných slov „Uhádni, či sú tieto slová rovnaké, alebo rozdielne?”(les – pes, hra – hrá); 

 postupne zadávame dvojice neplnovýznamových slov (až – už, bež – bez, ak – ak, bram – pram,…). 

Dôležité pre ľavorukosť 

 sedieť po ľavej strane suseda (ak sú dvaja ľaváci, majú sedieť za sebou); 

 •  písacie pomôcky odkladať na ľavú stranu; 
 •  držanie pera: výška 3 – 4 cm nad perom, uhol 45°, koniec pera smeruje k ľavému 

ramenu (zrkadlový obraz držania u praváka); 

 •  papier natočiť pravým horným rohom dole; 
 •  upraviť celé držanie tela. 

 ŠKOLSKÁ PRIPRAVENOSŤ

Vstup dieťaťa do školy znamená v jeho živote a vývine vážny medzník.

Dieťa získava novú rolu – rolu žiaka.

 

 Začína sa obdobie, keď si dieťa musí plniť svoje školské povinnosti, ktorých plnenie podlieha spoločenskej kontrole. Škola mení doterajší režim dňa dieťaťa. Dieťa sa musí podrobovať presne stanovenému a záväznému školskému poriadku, správať sa disciplinovane. Musí sa zaobísť dlhšiu dobu bez rodičov a začleniť sa do nového kolektívu, ktorému sa musí podriaďovať a rešpektovať jeho mienku. Dieťa musí byť na tieto nové podmienky pripravené,  

                                                                                                    

a to mu hovoríme  školská pripravenosť. 

 

Školská pripravenosť má niekoľko zložiek:

telesný vývin – primeraný rozvoj hrubej motoriky a pohybovej koordinácie. Jemná motorika dosahuje taký stupeň koordinácie zraku a ruky, ktorý umožní dieťaťu zvládnuť drobné a presné pohyby (pri písaní a kresbe). Tu je veľmi dôležité správne držanie ceruzy. Ak má dieťa zlé držanie ceruzky, rúčka sa veľmi rýchlo unaví a navyše sa tento zlozvyk ťažko preúča. Preto je vhodné, aby si aj rodičia doma všímali ako ich dieťa drží kresliaci materiál.

 psychický vývin – v psychickej oblasti sú kladené požiadavky na jednotlivé poznávacie procesy ako sú pamäť, pozornosť, vnímanie, myslenie a reč. Reč 6 – ročného dieťaťa by mala byť zrozumiteľná, bez výrazných porúch výslovnosti. Dieťa sa musí vyjadrovať samostatne a  gramatický správne. Je veľmi dôležité, aby sme nepodceňovali zlú výslovnosť u dieťaťa a preventívne radšej navštívili logopéda.

spoločenský vývin – dieťa sociálne pripravené znamená, že je menej závislé na rodine, má potrebu stýkať sa s deťmi, chápe sociálnu rolu žiaka a učiteľa.

 Keďže nám záleží na dobrej pripravenosti našich deti do základnej školy, učiteľky si pedagogickou diagnostikou  počas pobytu dieťaťa v MŠ vytýčia ciele, na základe ktorých pracujú pri odstraňovaní nedostatkov.

Kompetenciou učiteliek v našej materskej škole  je v rámci hier a edukačných aktivít zaraďovať pre deti aj rozcvičky lenivého jazýčka, kde sa snažia správne ukázať rečový vzor a tým aj podporovať dieťa v správnej výslovnosti všetkých hlások. Ak ide o závažnejšiu nesprávnu výslovnosť odporúčame rodičom návštevu minimálne pol roka pred vstupom do základnej školy  logopedickú poradňu v Snine resp.v Humennom. 

ZÁPIS

Riaditeľka Súkromnej materskej školy, Vihorlatská 1420/8 v Snine v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že:

,,ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY“

prebieha od 

od 30. apríla do 31.mája daného roka

Zapísať dieťa môžte aj v priebehu celého školského roka, pokiaľ to kapacita SMŠ povoľuje.

Žiadosť o prijatie dieťaťa môže rodič priniesť osobne do materskej školy, resp. pošle mailom na adresu: skolka@ivmk.sk

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v SMŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.6.20..

BONUS:

Každé dieťa od nás dostáva všetky výtvarné a hygienické potreby.

Patria sem napr.:

– výkresy, náčrtníky, farbičky, nožnice, farebné papiere, lepidlo, plastelína, ceruzky, farby (vodové, temperové), štetce, hygienické vreckovky, toaletný papier, detské mydlo, detská zubná pasta, zubná kefka, uteráčik, plastový pohárik, a malé drobnosti.

Mgr. Burdová Lucia

Riaditeľka SMŠ Šampión